O nas

Założona w Atlancie spółka Crawford & Company jest największą, niezależną firmą świadczącą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania szkodami oraz ryzykiem, kierowane zarówno do firm ubezpieczeniowych, jak i do podmiotów podlegających samoubezpieczeniu. Firma dysponuje  siecią  biur w ponad 70 krajach. Akcje firmy są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) pod symbolami CRDA oraz CRDB. The Crawford SolutionSM obejmuje likwidację szkód, outsourcing procesów biznesowych oraz usługi konsultingowe.

Crawford & Company ma swoje przedstawicielstwo również w Polsce. Założona w 2004 roku firma Claim Consulting już po kilku miesiącach działalności została spółką stowarzyszoną z Crawford & Company. Po wykupieniu w 2008 roku przez Crawford udziałów większościowych w polskiej firmie, Claim Consulting stał się członkiem grupy Crawford. W 2011 roku firma zmieniła nazwę na Crawford Polska Sp. z o.o. Polska filia Crawford z centralą w Warszawie ma swoje oddziały także w Ostrowie Wielkopolskim, Częstochowie, Olsztynie oraz w Kielcach.

Blisko 70 pracowników oraz wielu zewnętrznych ekspertów, posiadających międzynarodowe doświadczenie, a także znających lokalne prawo, rynek i zwyczaje, zajmuje się profesjonalną oceną ryzyk oraz likwidacją szkód ubezpieczeniowych. Liczba realizowanych rocznie szkód wzrosła od ok. 60 w pierwszym roku działalności do blisko 3 000 dwa lata temu i ponad 8 000 w dotkniętym powodzią roku 2010. Do klientów firmy należą krajowe i zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe, sieci handlowe, koncerny paliwowe i energetyczne oraz międzynarodowe korporacje.

Zakres usług Crawford Polska obejmuje takie obszary jak:

  • kompleksowa lub częściowa likwidacja szkód ubezpieczeniowych (majątkowych i osobowych),
  • weryfikacja roszczeń odszkodowawczych,
  • ocena i analiza ryzyka dla celów ubezpieczeniowych,
  • wykonywanie ekspertyz i opinii technicznych,
  • wycena majątku dla celów ubezpieczeniowych,
  • administracja i likwidacja szkód z ubezpieczeń indywidualnych,
  • obsługa szkodowa SOK i Call Centre,
  • obsługa szkodowa sieci korporacyjnych (firmy leasingowe, sieci handlowe, koncerny paliwowe),
  • zagospodarowanie zniszczonego mienia,
  • a także prowadzenie roszczeń regresowych oraz negocjacji w imieniu ubezpieczycieli.