Commercial: szkody korporacyjne

Commercial: szkody korporacyjne

Pod naszą tradycyjną marką Crawford, oferujemy naszym klientom połączenie wiedzy i usług o najwyższej jakości w zakresie likwidacji szkód korporacyjnych.

Usługi obejmują

 • Szkody majątkowe w budynkach, w tym EAR/CAR (ryzyka budowy/montażu), wyposażenie, zapasy oraz dostawy
 • Przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz minimalizowanie strat
 • Odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i za produkt
 • Zanieczyszczenie i skażenie
 • Kosztowności
 • Awarie kotłów oraz maszyn
 • Szkody transportowe
 • Roszczenia z tytułu strat spowodowanych nieuczciwością personelu/ubezpieczenie dla menedżerów spółek giełdowych

Korzyści

 • Tradycyjna likwidacja małych i średnich szkód w oparciu o międzynarodowe standardy i zapisy polisowe
 • Dogłębna analiza przyczyn szkód
 • Wyceny i opinie ekspertów
 • Dowody i okoliczności szkody

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

Paweł Adamczuk
Lider Zespołu Likwidacji Szkód Majątkowych / Likwidator Szkód
T: +48 22 622 40 14
F: +48 22 621 37 63